ΤΕΚΜΩΡ

Οι υπηρεσίες μας

Στρατηγική & Ανάπτυξη

Διοίκηση & Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Υποστήριξη Φορέων στη Διαχείριση Προγραμμάτων & Έργων

ΤΕΚΜΩΡ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

H ΤΕΚΜΩΡ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, καλύπτοντας ανάγκες τους…

Ολοκληρωμένα

ΕΡΓΑ

Στρατηγική & Ανάπτυξη

Διοίκηση & Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Διοίκηση & Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Διαχείριση Ποιότητας - Βιομηχανική Επιθεώρηση

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ