Διοίκηση & Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Δείτε ενδεικτικά έργα στην περιοχή της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών (μελέτη και εφαρμογή οργανωτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία επιχειρήσεων, λειτουργικός σχεδιασμός / ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών, κοστολόγηση προϊόντων & διαδικασιών)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • Μελέτη Ενοποίησης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (σε συνεργασία με την ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.) (1999)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΔΑ)

Υλοποίηση Αναδιοργάνωσης (Μελέτη και Πιλοτική Εφαρμογή) & Συνεχής Βελτίωση Λειτουργίας οκτώ (8) Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (2006-2008)- Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης,

 • Δήμος Περιστερίου, Δήμος Θεσσαλονίκης,
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
 • Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) – ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 • Προώθηση Λειτουργικής Ευελιξίας & Οργανωτικής Καινοτομίας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις (σε συνεργασία με PLANNING A.E. – Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης – Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας) (2013-2015)
 • Μελέτη στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη πρακτικών λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας (2011-2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

 • Μελέτη Κατάρτισης Εγχειριδίου Αλληλογραφίας και Σκοπιμότητας Εγκατάστασης Συστήματος Ηλεκτρονικής Πρωτοκόλλησης (2000)

Ε.Υ.Δ.Α.Π. – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

 • Αναδιοργάνωση και βελτίωση λειτουργίας της Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. (2014)
 • Παροχή Υπηρεσιών για τη Διαγνωστική Μελέτη, Προτάσεις Οργανωτικής Παρέμβασης, Ανασχεδιασμό Διαδικασιών και Βελτίωση Λειτουργίας του ‘Επιχειρησιακού Κέντρου Λειτουργίας & 1022’ (2014)
 • Μελέτη πιλοτικού ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. (2013)
 • Μελέτη Βελτίωσης της Οργάνωσης και Αξιοποίησης Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (2005-2006)
 • Διάγνωση Υφιστάμενου Λειτουργικού Πλαισίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας της (2004-2005)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μελέτες Διαγνωστικές και Οργανωτικής Παρέμβασης:

 • ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., Πειραιάς (1999)
 • ΠΑΛΛΗΣ Α.Ε., Εμπορική Επιχείρηση, Αθήνα: Διαγνωστική Ανάλυση και προτάσεις οργανωτικής παρέμβασης στις αποθήκες της εταιρίας (2002)
 • SUPER BETON Α.Ε., Βιομηχανία Ετοίμου Σκυροδέματος, Ηράκλειο Κρήτης: Μελέτη Διερεύνησης της αγοράς ετοίμου σκυροδέματος στην Αττική και τους όμορους νομούς και προοπτικές διείσδυσης στην αγορά αυτή (2002)
 • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., Εφοδιασμοί Πλοίων, Πειραιάς: Μελέτη Ανάλυσης Πωλήσεων και προτάσεις περαιτέρω ανάπτυξής τους (2001)
 • Αφοί ΦΙΛΗ Α.Ε., Εισαγωγή και Εμπορία Κρυστάλλων Αυτοκινήτων, Αθήνα: Διαγνωστική Μελέτη Λειτουργίας και προτάσεις Οργανωτικής Παρέμβασης. (2001)
 • ERGOFIL A.E., Επισκευή και Αντικατάσταση κρυστάλλων Αυτοκινήτων, Αθήνα: Μελέτη Οργάνωσης της έναρξης λειτουργίας της εταιρίας, σε εφαρμογή της Σύμβασης Franchising με την πολυεθνική εταιρία CARGLASS και Οργάνωση των Λειτουργιών και της μηχανοργάνωσης της αλυσίδας Καταστημάτων και Κινητών Μονάδων της εταιρίας. (2001)
 • ERGO A.E.B.E, Βιομηχανία Ιατροφαρμακευτικών και Ηλεκτρονικών Υλικών, Αθήνα: Μελέτη οργανωτικής παρέμβασης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων υποκατάστασης των παραγωγικών διαδικασιών που μέχρι τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1999 υλοποιούνταν στο εργοστάσιο της εταιρίας στη Ν. Κηφισιά και που διακόπηκαν λόγω ζημιών στο κτίριο. (1999-2000)
 • ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ-ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη: Μελέτη Οργάνωσης Προγραμματισμού Παραγωγής και Διαχείρισης Αποθεμάτων. (1994-1995)
 • ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, Αθήνα – Κιλκίς: Μελέτη Οργάνωσης Management, Παραγωγής (εργοστασίων Μαγούλας, Κιλκίς, Μεσολογγίου), Εμπορικής και Οικονομικο-λογιστικής λειτουργίας. (1997) – Επανασχεδίαση και εκσυγχρονισμός του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρίας σε H/W & S/W. (1996)
 • ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε., Θεσσαλονίκη:

–  Μελέτη αναδιοργάνωσης Δικτύου Πωλήσεων. (1994-1995)

– Σχεδιασμός, Επιλογή, Εγκατάσταση (και Εκπαίδευση Προσωπικού) Συστήματος Σχεδίασης μέσω Η/Υ (CAD). (1995)

– Μελέτη αναδιοργάνωσης Λογιστηρίου και Μ.Ι.S. Κεντρικής Διοίκησης Ομίλου (Αθήνα) και Εργοστασίου (Θεσσαλονίκη). (1995)

– Εξάλειψη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Παραγωγή του Χαλυβουργείου της εταιρίας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης (1999)

 • ΤΕΚΛΙΜΑΤ – ΜΑΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ & Σία Α.Ε., Τεχνική Εταιρία, Αθήνα: Μελέτη Οργανωτικής Παρέμβασης και Επιχειρησιακού Σχεδίου (1999-2000)