Η εμπειρία μας

Έργα στρατηγικής & ανάπτυξης

Αναπτυξιακές, Οικονομικές & Κοινωνικές Μελέτες (αφορούν σε συγκεκριμένους Κλάδους ή Ομάδες Οικονομικής Δραστηριότητας ή σε Γεωγραφικές Περιοχές..

read more
Έργα διοίκησης διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών

Μελέτη και εφαρμογή οργανωτικών παρεμβάσεων στη λειτουργία επιχειρήσεων, λειτουργικός σχεδιασμός / ανασχεδιασμός..

read more
Έργα διοίκησης & διαχείρισης επενδυτικών έργων

Υποστήριξη φορέων για την επιχορήγηση επενδυτικών / ερευνητικών δραστηριοτήτων (Αναπτυξιακός Νόμος/ Κοινοτικά Προγράμματα..

read more
Έργα διαχείρισης προγραμμάτων έργων παροχή τεχνικής βοήθειας

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει παράσχει τεχνική βοήθεια σε πλήθος φορέων για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων οικονομικού, εμπορικού..

read more
Έργα διαχείρισης ποιότητας βιομηχανική επιθεώρηση

Μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000..

read more
Τεχνικά Έργα

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει συνεργαστεί ως υπεργολάβος με μεγάλες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες της χώρας για την υλοποίηση τεχνικών έργων.

read more