Πελάτες

Στη μακρόχρονη πορεία της στο χώρο της συμβουλευτικής η ΤΕΚΜΩΡ έχει υλοποιήσει πληθώρα έργων για λογαριασμό φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακολουθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών της ΤΕΚΜΩΡ::

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / DG XVI, DG V
 • THE WORLD BANK
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Άμυνας, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού & Τουρισμού
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Ανατολικής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Στερεάς Ελλάδας
 • Ο.Τ.Α.: Ιωαννίνων, Λαυρίου, Αχαρνών, Αμαρούσιου, Ελευσίνας
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
 • Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) Α.Ε.
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε.
 • Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια: Αθηνών (ΕΒΕΑ) Ηρακλείου Κρήτης, Κυκλάδων
 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
 • Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης / Πειραιώς
 • Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
 • Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε.
 • ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 • Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
 • Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
 • ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • ΈΛΒΑΛ Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου
 • ERGOFIL A.E. – CARGLASS
 • Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ (Βιομηχανία Φαρμάκων Καλλυντικών)
 • ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (Βιομηχανία Επεξεργασίας Σιδηρού)
 • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
 • Σύνδεσμοι Γουνοποιιών Καστοριάς & Σιάτιστας
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών
 • ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΕΒΕ (Προϊόντα Χάλυβα)
 • ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.
 • FULGOR – Εταιρία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε.
 • TECMOR INTERNATIONAL LLC, Huston Texas (Υπηρεσίες Βιομηχανικής Επιθεώρησης)
 • PROCTER & GAMBLE Ελλάς Α.Ε.
 • ADELCO Χρωματουργεία Αθηνών
 • ΒΙΟΧΡΩΜ Α.Ε. (Παραγωγή Οργανικών Χρωμάτων)
 • ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (Εκτέλεση Τεχνικών Έργων)
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.
 • ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ A.E (Yria Hotel, Πάρος)
 • ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. (Βιομηχανία Γαλακτοκομικών Προϊόντων)