Τεχνικά Έργα

Η ΤΕΚΜΩΡ έχει συνεργαστεί ως υπεργολάβος με μεγάλες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες της χώρας για την υλοποίηση τεχνικών έργων. Τα πεδία της συνεργασίας αφορούν κυρίως τις περιοχές: Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων & μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης τεχνικών έργων και μελετών, Διοίκηση Έργου – Έλεγχος εφαρμογής Προγράμματος Ποιότητας.

Ενδεικτικοί πελάτες

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.
Κ/Ξ “ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΕΡ Α.Ε.”
ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΙΦΙΚΛΗΣ Α.Ε.